Turistické trasy v okolí

Modrá vstupuje do města na Fibichově ul., vede Dvořákovou ul. ke Kulturnímu domu, odtud vzhůru schodištěm u LÚ Curie, pak ke škole, pokračuje ul. B. Němcové, mezi zahrádkami, vzhůru Prokopovou ul., Jiráskovou ul. sestupuje po schodech naproti radnici na náměstí. Odtud přes Nové Město kolem dolu Rovnost do údolí Eliášského potoka a za Zálesím opět vzhůru k Plešivci. Na křižovatce v lázních se protíná se žlutou, u radnice se zelenou. 

Zelená - od radnice dolů náměstím, u kaple sv. Anny po Havlíčkově ulici směrem k Popovu (4 km - pěkný výhled staré památné lípy), pak dolů směrem na Horní Žďár a do Ostrova - od rozcestníku naproti radnici po schodech strmě vzhůru, přes Šafaříkovu ul. úvozovou cestou Na Valech až ke cvičišti psů, okolo ranče odtud strmým stoupáním do lesní stráně, pak po hřebenové lesní cestě až k silnici před Božím Darem - zelená značka od křižovatky v lázních krátce ulicí K Lanovce, za novostavbami odbočí prudkým stoupáním do lesa nad starou tovární budovou, v lese nad Suchou se napojí na žlutou směřující ke Klínovci.

Žlutá - od rozcestníku v lázních opouští město v ulici K Lanovce, pak údolím Klínoveckého potoka, od parkoviště pod stanicí lanové dráhy vlevo údolím k lyžařským terénům pod Neklidem přes ně pak až na Boží Dar. - od rozcestníku naproti radnice je značená nová naučná stezka “Jáchymovské peklo”

Červená (vedoucí celým Krušnohořím) lze na ni navázat nejsnáze na Božím Daru nebo na Klínovci.

Ježíškova cesta na Božím Daru

Ježíškova cesta na Božím Daru
Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým městečkem. Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý okruh, určený těm nejmenším dětem, je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12 900 m, je tedy pro zdatné turisty. Na cestu vyrazí děti se svým doprovodem od Infocentra v městečku Boží Dar. Cesta má 13 zastávek, ke kterým dojdete po značených cestách a poznáte je podle pěkných domečků. V každém domečku čeká děti zajímavý úkol. Někde budou poznávat stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo plodů, v dalších zastávkách zase budou muset uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách bude děti vítat Ježíšek a jeho přítelé a pomocníci z Ježíškova světa.
Na začátku trasy v Infocentru v Božím Daru obdrží děti Ježíškův pas a plánek cesty.Na každé zastávce si děti do Ježíškova pasu zaznamenají své řešení úkolu, který na této zastávce dostanou. Po absolvování jednoho z okruhů navštíví děti Infocentrum, tedy místo, odkud vyšly. Zde jim Ježíškovi pomocníci zkontrolují, zda úkoly splnily správně, ty správné pak orazítkují Ježíškovým razítkem. Na závěr cesty pak zde děti i rodiče dostanou od Ježíška malé dárky. Když náhodou některý úkol nesplníte úplně správně, nebuďte smutní, dáreček dostanete stejně, už proto, že jste Ježíškovu cestu navštívily a snažily se. U většiny zastávek vás čeká malá atrakce, třeba kolotoč, houpačky a jiné zábavy. To proto, aby vám cesta lépe ubíhala, nebo i proto, abyste si mohly trochu od chůze odpočinout.
 
Dětský svět NOVAKO
Novako na Božím Daru nabízí skákací hrad, trampolínu, střelbu z kuše, obří šipky, lanové centrum Šikulka a další aktivity.

Naučná stezka Božídarské rašeliniště

Božídarské rašeliniště - je největší přírodní rezervaci v Krušných horách. Naučná stezka je 3,2 km dlouhá a má 12 zastávek.

Z Jáchymovado Božího Daru, nejvýše položeného městečka ve střední Evropě (1028 m.n.m.), poté pěšky po zeleném značení až k Božídarskému rašeliništi. Dále směrem na Myslivny k zajímavému nově obnovenému starému hornickému dílu - Blatenskému příkopu.

Popovská hora

Z města po zelené směrem k Popovu, po necelých 2 kilometrech odbočit lesní cestou vzhůru (v místech, kde zleva vede lesní stezka od lázní) - až k okraji lesa na hřebenu, zde na křižovatce lesních cest odbočit doleva a po několika stech metrech vyhlížet vpravo jehlanovitou čedičovou skálu na nezalesněném hřebenu. Obtížnější výstup mezi balvany a křovím na vrchol (900 m) - jeden z nejkrásnějších výhledů na jáchymovské Krušnohoří i podhůří.

Zpět - stejnou cestou sestoupit pěšinami k Mariánské po hřebenové cestě náhorními lukami až k chatě Havlovka a odtud přes Nové Město do Jáchymova Popovské lípy a Popovský kříž – Na Horní Popovskou lípu narazíme, půjdeme-li z Jáchymova po zelené. Tento památný strom – lípa malolistá se nachází na místě bývalé vsi Popov u Jáchymova. Její stáří je více než čtyřista let a obvod kmene při posledním měření byl 905 cm. Budeme – li pokračovat po zelené, dojdeme k rozcestí pod Popovským křížem (752m), odkud je krásný výhled do okolí.Po cca 200 metrech na pěšině v blízkosti sloupů vysokého napětí najdeme Dolní popovskou lípu – lípu velkolistou s obvodem kolem 8 metrů.

Výlet s využitím lanové dráhy na Klínovec

Po žluté podél Klínoveckého potoka, kolem “vodopádů” a mírným stoupáním po asfaltované vozovce až k parkovišti a dolní stanici lanové dráhy a odtud na Klínovec. Z Klínovce buď zpět lanovkou nebo po žluté turistické značce. Zde opustit turistickou značku a od restaurace U pašeráka po silnici zpět do Jáchymova.

Zpáteční cestu od dolní stanice lanové dráhy lze zpestřit tak, že při návratu k zmiňovanému parkovišti ještě před ním odbočit vlevo na širokou svážní cestu, po ní stále mírným stoupáním vzhůru a po vrstevnici až do místa, kde ji křižuje zelená, poměrně strmou lesní stezkou dolů nad bývalou továrnou až do Jáchymova ul. K Lanovce.

K bývalému Sporthotelu Můstek a zpět

Od Kulturního domu po žluté podél Klínoveckého potoka až k rozcestí u “vodopádu” (peřejí). Zde cestou vlevo údolím. Sporthotel Můstek stojí v místě bývalé hospodářské usedlosti, později hostince a rekreačního zařízení. Jméno má podle lyžařského můstku, vybudovaného částečně v prvních měsících války hlavně však v letech poválečných. 

Naučná stezka Jáchymovské peklo

Stezka začíná na historickém náměstí Jáchymova, kde je pod kostelem zbudována symbolická "Křížová cesta ke svobodě", znázorňující jednotlivé komunistické lágry. Kousek nad kostelem je situovaný důl Svornost. Patří mezi nejstarší jáchymovské doly. Šachta dolu Svornost je hluboká 532 metrů. Historická naučná stezka končí na kopci kde stával Šlikův hrad Freudenstein, v jehož sklepích se od roku 1519 razily stříbrné tolary.